wz
Agrovýroba a zemědělské služby


balíkování sena

Zemědělské služby

  
  • kompletní sklizeň pícnin včetně senážování   
  • sečení   
  • shrnování   
  • lisování sena a slámy   
  • orání, podmítání   
  • setí   
  • služby s nakladačem   
  • ruční kosení křovinořezem   
  • kácení a probírky   
  • úklid biomasy